Hai thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

“CHỌN ĐIỀU TỐT NHẤT” – Chương Trình Thánh Nhạc Và Chia Sẻ Niềm Tin Tháng 10

Người ta thường nói cuộc đời là một chuỗi dài của những lựa chọn. Và có một sự thật là mỗi một lựa chọn dù lớn hay nhỏ cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai và cuộc sống của mình. Chúng ta thường đau dầu khi đưa ra những quyết định vì “sai…