Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập & Phát Triển HTTL Thủ Đức

Tạ ơn Chúa vì hành trình 80 năm
trong sự dẫn dắt của Ngài

Bài viết mới nhất

Giờ thờ phượng chung

Lễ 1: từ 06h00 đến 08h00

Lễ 2: từ 09h00 đến 11h00

Chúa Nhật hàng tuần

Hình ảnh Hội Thánh xưa